משלוחים חינם בקנייה מעל 300 ש״ח

תקנון אתר ליאור קליניק בע״מ

כללי

האתר הינו חנות וירטואלית הוקם ומופעל על ידי ליאור קליניק בע”מ, רחוב חטיבת הנח״ל 12 חדרה, ישראל (להלן: “ליאור קליניק”).

האתר מציע למשתמשים תוכן וכן מוצרים ושירותים, אשר נמכרים על ידי העסק אם דרך האתר או בקניה ישירה דרך העסק.

לתשומת לב המשתמש באתר (להלן: “הלקוח”): כניסה לאתר וכל פעולה ו/או שימוש באתר, כולל: גלישה ו/או דפדוף ו/או עיון בדפי האתר ו/או הצטרפות למועדון הלקוחות באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, מעידים על הסכמת הלקוח לתנאי התקנון שלהלן (“התקנון”) וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת השימוש. אם הלקוח אינו מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, אזי הינו מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר, ובפרט להימנע מהצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצר ו/או מוצרים באמצעות האתר.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוח במסגרת האתר, לרבות רכישת מוצרים באמצעות האתר והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינו האתר ו/או לבין החברה המפעילה.

מטעמי נוחות בלבד מנוסח תקנון זה בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד. 

כותרות וכותרות המשנה הן לצורכי נוחות בלבד. 

החברה המפעילה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות תקנון זה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון המעודכן באתר לבין הוראות המופיעות בגרסאות קודמות של התקנון ו/או בפרסומים אחרים בעניין באתר, יגברו הוראות התקנון העדכני שבאתר, בכפוף לשינויים החלים על פי הוראות הדין גם אם לא עודכנו עדיין בתקנון העדכני שבאתר.

האתר ניתן לשימוש ע”י המשתמש כמות שהוא (As Is), ולמשתמש לא תהיה הזכות לכל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או החברה המפעילה בגין מאפייני האתר, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של הלקוח.

העסק עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, עלולים להיות תקלות באתר שאינם תלויים בעסק, לפיכך, העסק אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע ו/או שיינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים ו/או תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. העסק לא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט ו/או בקווי התקשורת המאפשרים חיבור לאתר, ואשר ימנעו מהלקוח להתחבר לשרתי האתר ולעשות שימוש תקין באתר, לרבות בבחירת מוצרים והזמנתם מהאתר. המשתמש פוטר בזה את העסק, מכל נזק כאמור.

האתר עלול להכיל קבצים ו/או קישורים חיצוניים לאתרי אינטרנט, שאינם קשורים ו/או מופעלים על ידי העסק. קישורים אלו נועדו לשימוש המשתמש, ואין באחריות העסק על התכנים המופיעים באתרים אלו, לרבות האחריות בגין תוכנם והמידע שפורסם בהם. האתר לא יישא אחריות בגין נזק כלשהו שייגרם למשתמש ע״י לחיצה על הקובץ ו/או הקישור ועל המידע שיוצג באותם קישורים ו/או קבצים. 

המכירה באתר

באתר אנו מציעים למכירה מוצרים ושרותים במחיר קבוע מראש ועד גמר המלאי. המשתמש יכול לרכוש את המוצרים ו/או השרותים הניתנים באתר לפי הליך הרכישה המתואר בתקנון זה בהמשך. בעת בחירת המוצר ו/או השירות על המשתמש טרם ביצוע הקניה לעבור בדף המכירה, ולבצע קנייה בהתאם להוראות האתר. ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות ולבצע הזמנה טלפונית ע״י מסירת פרטים אישיים, פרטי תשלום לחיוב וכתובת למשלוח.

הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים באתר הינם מחירים כוללים מע”מ על פי דין, ככל שחל תשלום מע”מ על העסקה לפי כל דין.  

מחירי המוצרים המוצעים למכירה באתר אינם בהכרח מציגים את המחיר הנמוך בשוק, החברה אינה מתחייבת למחיר הנמוך ביותר בשוק על המוצרים הנמכרים באתר. על המשתמש האחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק על המוצרים אותו מעוניין לרכוש טרם ביצוע קניה באתר. 

בעת רישום של המשתמש לאתר באופן אקטיבי ואישור הרשמה לאתר ו/או מועדון הלקוחות הוא מאשר לקבל דיוור מהאתר, כאשר המטרה היא לעודד רכישת מוצרים באתר ע״י הלקוח. בנוסף, מאשר המשתמש קבלת דואר אלקטרוני כאשר המילה פרסומת אינה מופיעה בכותרת המייל, אלא רק בגוף הדואר האלקטרוני בלבד. השתמש רשאי בכל עת לבטל קבלת דיוור מהעסק.

על המשתמש לבצע רישום לאתר טרם ביצוע הזמנה, על המשתמש למלא שם משתמש, סיסמא ופרטים אישיים, כגון: שם, כתובת מגורים, דואר אלקטרוני, מין, מספר כרטיס אשראי לביצוע רכישה, תעודת זהות ופרטים נוספים לפי הדרישה. יש לתת פרטים אמיתיים ומדוייקים אחרת העסק לא יוכל להתחייב להזמנה. יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים על מנת למנוע עיכובים בהליך מסירת ההזמנה.

העסק יאפשר למשתמש לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט בעמדת התשלום בהתאם להגבלות את מספר התשלומים האפשרי וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית (במידה ויש) שתצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שנבחר על ידי המשתמש ובהתאם להגדרות העסק.   

לעיתים יחולו מבצעים והטבות, על המשתמש לבדוק את תוקפו ותנאיו, לא יחולו כפל הנחות אלא אם נאמר אחרת.

חיוב המשתמש יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, אחרי אישור העסקה ובדיקת המלאי ותנאי האספקה. לאחר ביצוע החיוב, תתבצע בדיקה של חברות האשראי, תתקבל הודעה אם החיוב אושר או נדחה.

מילוי פרטי משתמש אישיים לא נכונים ושקריים, עלולים לגרור להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים, שכן זוהי עבירה על החוק.

העסק עושה כל שביכולתו על מנת שימצא מלאי תקין לכלל המוצרים באתר מרגע רכיש ועד אספקתם. במידה והתגלה חוסר לאחר הרכישה, ניצור קשר עם הלקוח באמצעות דואר אלקטרוני או הודעה, נציע ונאפשר החלפה למוצר חלופי. באם הלקוח יסכים יתעדכן המוצר בהזמנה חדשה. במידה והלקוח יסרב תבוטל ההזמנה והעסק יחזיר ללקוח את מלוא כספו לפי הערך ששולם בהזמנה.

במידה והתקבל בעסק סירוב מחברת האשראי על ביצוע רכישה, יהיה על המשתמש לבצע הסדר תשלום בתוך 7 ימי עסקים. במידה והלקוח לא הסדיר תשלום במועד הנקוב תבוטל הזמנתו לאלתר ואין העסק מחוייב להודיע לו על כך.

הגבלות שימוש באתר

כל תושב מדינת ישראל, שמלאו לו 18 וברשותו תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף מאחת מחברות האשראי בישראל, מוזמן ורשאי לבצע פעולות ורכישות באתר, ובתנאי למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 • המשתמש הוא בעל תעודת זהות ישראלית תקפה
 • המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות
 • למשתמש מלאו 18 שנים
 • המשתמש בעל כתובת דואר אלקטרוני 
 • המשתמש בעל כרטיס אשראי מאחת מחברות האשראי הישראליות

המשתמש רשאי לעשות שימוש אישי בלבד באתר ושהשימוש נועד למטרות חוקיות ועומד בהוראות תקנון זה ובהוראות הדין. המשתמש הוא האחראי הבלעדי על אופן השימוש שלו באתר. 

המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש מסחרי באתר, ביצוע רכישה סיטונאית לצורך מכירה ליחידים ו/או צד שלישי, או ביצוע פעולה כלשהי באתר שאינה לשימוש אישי.

המשתמש אינו רשאי לבצע שימוש לא חוקי באתר, לרבות הפצה, העתקה, שכפול ושימוש במידע לכל מטרה אחרת. המשתמש אינו רשאי לעשות פעולה שתגרום לתקלה או שיבוש באתר, לרבות במשתמשים באתר ו/או בזכויותיהם.

העסק יהיה רשאי למנוע מכל משתמש מכל סיבה שהיא, להשתמש בחלק מהשרותים באתר או בכולם, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת הסבר או נימוק, ומבלי למסור על כך הודעה מראש. מבלי לגרוע מהנאמר לעיל, רשאי העסק מתוקף מעמדו מנהל האתר, בהתאם לשיקול דעתו בלבד, למנוע השתתפות המשתמש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
 • המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם העסק או מי מטעמו.
 • המשתמש מסר במתכוון פרטים שגויים
 • המשתמש נמנע בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכש בעסק.
 • המשתמש מתכוון לרכוש מוצרים מהאתר ולמכור לצד שלישי.
 • המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בעסק ו/או בצד שלישי, לרבות לקוחות העסק וספקים.
 • המשתמש יעשה שימוש לרעה ו/או מעשה הונאה בשוברים ו/או קופונים אותם מנפיק האתר לעיתים ו/או בשירותים והטבות אותם מציע האתר. 

משתמש שהעסק מנע את השתתפותו באתר לא יהיה רשאי לשוב ולהשתמש באתר תחת שם משתמש אחר.

אספקה והובלת המוצרים  

לאחר ביצוע רכישה באתר ע״י המשתמש, העסק ידאג לאספקה ומשלוח (בתוספת דמי משלוח לפי המפורט באתר) ההזמנה לכתובת בישראל, תוך המועד שנקבע בדף הזמנת המוצר באתר אלא אם צוין אחרת.

רשאי העסק בעת אספקת ההזמנה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או תעודה מזהה ו/או חתימת בעל כרטיס האשראי על גבי אסמכתא כתנאי למסירת ההזמנה ללקוח.

איסוף עצמי יתבצע לאחר קבלת אישור לנייד שההזמנה מוכנה וניתן להגיע לאסוף אותה, האיסוף יתבצע בתיאום מראש. אין להגיע ללא תיאום מראש, ההזמנה תסופק בהצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי שביצע את הרכישה. לא תהיה גבייה על דמי משלוח באיסוף עצמי.

מדיניות פרטיות; דיוור שיווקי; אבטחת מידע

הנך מכיר בכך ומסכים כי העסק עשוי לאסוף נתונים מסוימים ומידע נוסף עליך באמצעות האתר. העסק מכבד את פרטיותך בעת השימוש באתר, ויפעל על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות הפרטיות העדכנית של האתר הנמצאת כאן [להוסיף קישור] ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, אנו ממליצים לך להתעדכן במסמך המדיניות מעת לעת.   

התשלום בכרטיס אשראי מבוצע ע״י מערכת הסליקה של חברת טרנזילה, העומדת בתקן אבטחה PCI-DSS מוגנת בתקשורת מאובטחת ומוצפנת SSL. 

אם המשתמש ייתן את הסכמתו לכך או אם יירשם לאתר או יבצע בו רכישות, הוא עתיד לקבל הודעות שיווקיות מהאתר באמצעים אלקטרוניים שונים לרבות דואר אלקטרוני, מסרונים והודעות, ובכלל זאת תוכן שיווקי, פרסומות והצעות ערך שונות הקשורות לעסק. במידה והמשתמש יבחר שלא לקבל הודעות שיווקיות מהעסק, יוכל לבטל את הרשמתו לרשימת התפוצה דרך האתר, בפנייה לכתובת: office@liorclinic.co.il   או בכל דרך אחרת שיימסר לו בדואר האלקטרוני ו/או בהודעה.

ביטול עסקה

המשתמש יהיה זכאי לביטול עסקה בהיקף המתחייב לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות שמכוחו.

מכיוון שבאתר נמכרים מוצרים המכילים חומצות וכימיקלים שדרך אחסנתם היא קריטית עם חשיבות רבה, מוצרים אלה נחשבים טובין פסידים ולכן לא תינתן אפשרות להחזירם לאחר רכישתם.

במידה ומסיבה כלשהי נגרם נזק למוצר ו/או הגיע פגום במשלוח למשתמש, יכול המשתמש ליצור איתנו קשר עד 5 ימי עסקים מרגע קבלת המשלוח. החזר/החלפה תתבצע בהתאם לשיקול דעת העסק, לאחר שהמוצר הגיע באריזתו המקורית ונבדק ע״י הצוות. מרגע קבלת המוצר חזרה העסק ייצור קשר עם המשתמש ויעדכן אותו בהמשך תהליך. הזנת כתובת שגויה בעת ההזמנה היא על אחריות המשתמש בלבד. היה ונמצא פגם ו/או כשל במוצר יבוצע החזר כספי בהתאם להוראות החוק בנסיבות.

מוצרים שאינם מוצרי קוסמטיקה רשאי המשתמש לבטל את הזמנתו ע״י שליחת הודעה לכתובת: office@liorclinic.co.il או בטלפון: 0508488058

ביטול ההזמנה כאמור אפשרי החל מיום ההזמנה ועד 14 יום מרגע קבלת המשלוח ע״י המשתמש. במקרה של איסוף עצמי מרגע איסוף ההזמנה ע״י המשתמש. 

במידה והלקוח יבקש לבטל את הזמנתו, הביטול יחול רק על מוצרים שניתן להחליף לפי דין, וכל עוד בתוך תקופת הביטול, ביטול ההזמנה יהיה כרוך באחריות המשתמש על חשבונו, המוצרים צריכים להיות באריזתם המקורית ללא פגם ו/או נזק למוצר, שלמים ללא פגיעה מכל סוג שהוא. לביצוע ההחזרה יוכל המשתמש לתאם משלוח עם נציג מהחברה ויחויב בעלות המשלוח. יש לעטוף את המוצרים בצורה מיטבית על מנת לא לגרום נזק למוצר ושיחזור במצב שמיש. ידוע למשתמש שעליו האחריות הבלעדית להחזיר את המוצר במצב שמיש, החברה לא תקבל כל טענה מצידו על מוצר שחזר שמיש אך בפועל הגיע במצב לא שמיש ולא שיפוט החברה. 

רק לאחר קבלתם בחזרה של המוצרים יזכה העסק את המשתמש בהחזר כספי על פי הסכום ששילם, בניכוי דמי משלוח על ההחזרה במידה ויש ובניכוי מוצרים שהגיעו במצב לא שמיש. וכן בניכוי דמי ביטול שלא יעלה על 5% משווי ההזמנה ועד 100 ש״ח לפי הנמוך מביניהם. זיכוי הלקוח יתבצע לאמצעי תשלום איתו שילם. 

העסק יהיה רשאי למנוע מכל משתמש מכל סיבה שהיא, להשתמש בחלק מהשרותים באתר או בכולם, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת הסבר או נימוק, ומבלי למסור על כך הודעה מראש. מבלי לגרוע מהנאמר לעיל, רשאי העסק מתוקף מעמדו מנהל האתר, בהתאם לשיקול דעתו בלבד, למנוע השתתפות המשתמש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
 • המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם העסק או מי מטעמו.
 • המשתמש מסר במתכוון פרטים שגויים
 • המשתמש נמנע בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכש בעסק.
 • המשתמש מתכוון לרכוש מוצרים מהאתר ולמכור לצד שלישי.
 • המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בעסק ו/או בצד שלישי, לרבות לקוחות העסק וספקים.
 • המשתמש יעשה שימוש לרעה ו/או מעשה הונאה בשוברים ו/או קופונים אותם מנפיק האתר לעיתים ו/או בשירותים והטבות אותם מציע האתר. 

משתמש שהעסק מנע את השתתפותו באתר לא יהיה רשאי לשוב ולהשתמש באתר תחת שם משתמש אחר.

במידה והוחזר מוצר שהורע מצבו בזמן שהיה ברשות המשתמש, לרבות מוצר שניזוק ו/או נפגם ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי, כפופה לזכותו של העסק לתבוע נזקיו בשל כך. 

במידה והמשתמש יבטל הזמנה טרם שליחתה, העסק יכבד הוראת ביטול הזמנת המוצר.

העסק רשאי לבטל הזמנה בכל עת מכל סיבה שהיא, לרבות היעדר מלאי או אי יכולת לספק את המוצר שהוזמן. הודעה על ביטול עסקה על ידי העסק תימסר למשתמש בטלפון ו/או בכתב, לכתובת אותה הזין המשתמש בעת ביצוע הרכישה. במקרה זה, ההזמנה תבוטל, והעסק ישיב את מלוא הסכום ששולם למשתמש בעבור המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהא למשתמש כל תביעה ו/או דרישה מכל סוג כלפי העסק בגין ביטול העסקה.

שירות לקוחות

במידה ויש למשתמש כל שאלה על תפעול האתר, ביצוע פעולות או עניין אחר הקשור לאתר, מוזמן המשתמש ליצור קשר עם נציגי שירות הלקוחות שלנו ונשמח לעזור בטלפון: 0508488058

תמונות להמחשה בלבד

תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד, על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל,  וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות. אין בכך כדי להטיל עלינו, או מי מטעמנו, אחריות כלשהי.

האחריות לשימוש באתר

אנו עושים מאמץ לספק לך שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת,  איננו מתחייבים שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבינו, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצלנו או אצל מי מספקינו.

ידוע למשתמשים כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, מותאמים למדינת ישראל ומיועדים לשימוש במדינת ישראל, אלא אם כן צוין אחרת, וניתנים על-ידי העסק במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (AS IS ו-As Available). העסק עושה מאמצים על מנת שהתוכן המופיע באתר יהא נכון, מדויק ועדכני. יחד עם זאת, העסק אינו מתחייב לכך, וייתכן כי התוכן אינו שלם ו/או שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות, ולכן החברה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, דיוק ושלמות המידע המצוי באתר.

העסק לא יישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמשים. המשתמשים מצהירים ומתחייבים כי הם האחראים המלאים והבלעדיים לכל שימוש שהם עושים באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות המופיעים בו, וכי ידוע להם שהעסק אינו ולא יהיה אחראי בשום מקרה, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהם עושים באתר.

קישורים ומידע מסחרי פרסומי באתר 

במסגרת הביקור באתר יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה בעסק ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישיים,  איננו יכולים לערוב לאמינות, לעדכניות, לחוקיות או לדיוק המידע האמור, לפיכך לא תוכל לבוא לעסק בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר ואשר מקורו בצדדים שלישיים. פרסום כאמור אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בפרסומות. קבוצת ויסוצקי או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי כאמור וכל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר.

ככל שיש באתר קישוריות (“לינקים“) לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי העסק, לא נישא באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו, או לכל פרט אחר הקשור בהם. לא נהיה אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם של האתרים שתגיע אליהם באמצעות האתר. השימוש באתרים כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר, ושימוש כאמור נעשה על אחריותך בלבד. אנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולעיין בקפידה בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של כל אתר כאמור. 

הפרה ושיפוי

מבלי לגרוע מהוראות כל דין והסכם זה, אתה מתחייב לשפות ולפצות אותנו, עובדינו, מנהלינו או מי מטעמנו, מיד עם דרישתנו הראשונה, בגין כל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, חבות או הוצאה, לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט אשר יגרמו למי מהגורמים האמורים כתוצאה מהשימוש באתר או בשירותים הניתנים במסגרתו על ידך, לרבות בגין כל מעשה או מחדל שלך, או מי מטעמך, העומדים בניגוד להוראות תנאים אלה, ולרבות בגין כל טענה, דרישה או עילת תביעה של צד שלישי הנובעים מכל מעשה או מחדל שלך, או מי מטעמך. העסק שומר לעצמו את הזכות ליטול את ההגנה ואת השליטה הבלעדית בהליך המשפטי בכל עניין כאמור. זכות כאמור, לא תפטור אותך מהתחייבויותיך לשיפוי בכל מקרה, והנך מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם העסק או מי מטעמו לצורך כך, לרבות על-ידי מסירת מידע וחומרים שברשותך. 

קניין רוחני

כל הזכויות מכל סוג שהוא, לרבות זכויות קניין רוחני, באתר, בתכנים, בעיצובים, ביישומים, בכלים וברכיבים אחרים באתר, וכן בכל אמצאה, שיפור, חידוש, פיתוח, תגלית, שינוי או יצירה הקשורים באתר והמהווים מושא לזכויות קניין רוחני כלשהן (לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, עיצובים, מדגמים, סודות מסחריים וסימני מסחר, כולל בקשות לרישום אלו מהזכויות הנ”ל) (“זכויות הקניין הרוחני“) הינן רכושן הבלעדי של העסק בלבד ו/או של צדדים שלישיים שנתנו את רשותם לעסק להשתמש בהם. המונחים “תוכן” או “תכנים” פירושם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות (אך לא רק): כל מסמך, רשומה, תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קולי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשקי משתמש, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית; והכל, בכל מדיה שהיא. 

שינויים באתר והפסקת השירות

אנו רשאים לשנות מעת לעת את פעילות האתר, כולו או חלקו, או לשנות את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפו וזמינותם של השירותים בו ונהיה רשאים לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפינו בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל אנו רשאים להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

שינויים בתנאי השימוש

העסק רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות תנאי השימוש, כולן או מקצתן. אם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר לפני כניסת השינויים לתוקף. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים. אם אינך מסכים עם אילו מהתנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות כל שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על השימוש באתר, על רכישה באמצעותו ועל הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד. כל מחלוקת שתתגלע בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי השימוש  תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

שליחת מסמכים פיננסיים

אנו נשלח מסמכים פיננסיים לכתובת הדואר האלקטרוני אשר נמסרה על ידך במועד הרכישה ו/או עודכנה באזור האישי שבאתר. מסמכים פיננסיים אלה עשויים לכלול בין היתר חשבונית עסקה, חשבונית מס וקבלה. ככל ואינך מעוניין בקבלת המסמכים בדרך ממוחשבת, אנא פנה אלינו בדףצור קשר.

תנאי השימוש מהווים את ההסכם המלא בינך לבנינו בכל הנוגע לשימוש באתר והזמנת מוצרים ממנו ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו, מלבד יתר המסמכים המחייבים באתר.

הצהרת נגישות

חברתנו נוקטת ומשקיעה את מירב המאמצים והמשאבים על מנת לספק ללקוחותינו שירות שוויוני, מכובד, נגיש ומקצועי.

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש המידע עבור כלל המשתמשים, ומשתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים חשיבות רבה במתן אפשרות שווה לאנשים עם מוגבלות לשימוש במידע המוצג באתר, ולאפשר חווית גלישה טובה יותר. אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות, ועל כן הושקעו משאבים רבים להקל את השימוש באתר עבור אנשים עם מוגבלויות, ככל האפשר, מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

אתר זה מופעל על ידי תוכנת הנגשה של חברת “נגיש בקליק” ומופעלת באמצעות שרת הנגשה ייעודי. התוכנה מאפשרת לאתר להיצמד להנחיות לנגישות תכנים באינטרנט WCAG 2.1 לרמה AA. התוכנה כפופה לתנאי השימוש של היצרן.

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על כפתור הנגישות מאפשרת את פתיחת התפריט המכיל כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.
התוכנה פועלת בדפדפנים הפופולריים: Chrome, Firefox, Explorer 10+, Safari, Opera.

אפשרויות הנגישות בתפריט 

 • התאמה לניווט מקלדת- מתן אפשרות לניווט ע”י מקלדת
 • התאמה לקורא מסך – התאמת האתר עבור טכנולוגיות מסייעות כגון NVDA , JAWS
 • חסימת הבהובים – עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים
 • הגדלת פונט האתר ל-4 גדלים שונים
 • התאמות ניגודיות – שינוי ניגודיות צבעי האתר
 • התאמת האתר לעיוורי צבעים
 • שינוי הפונט לקריא יותר
 • הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן
 • הגדלת התצוגה לכ-200%
 • הדגשת קישורים באתר
 • הדגשת כותרות באתר
 • הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות
 • הצהרת נגישות
 • שליחת משוב נגישות

הסדרי נגישות פיזיים

בקליניקה של החברה קיימים הסדרי הנגישות הפיזיים הבאים:

הקליניקה נמצאת במבנה מונגש, קיימת חניית נכים וגישת נכים מהחניה אל הקליניקה ומיטת הטיפול בקליניקה נגישה לנכים.

פנייה לרכז נגישות 

אם במהלך הגלישה באתר נתקלתם בקושי בנושא נגישות הנכם מוזמנים לפנות אל רכז/ת הנגישות של החברה במגוון ערוצי התקשרות ונשמח לתת מענה.

פרטי רכז החברה

שם: זיו דהן

טלפון: 0508488058

מייל: liorclinicbeauty@gmail.com

15% הנחה לקראת סוכות

לידיעתך

פריט זה מצריך אבחון עור מקוסמטיקאית מקצועית
השאירי פרטים ונחזור אלייך להתאמת מוצר

*לא ניתן על פי החוק למכור ללא אבחון מקצועי.